Załaduj muzykę

 
Jeśli chcesz załadować plik muzyczny, kliknij \"Załaduj\"

Mbotmenüupload.png

A następnie kliknij \"Załaduj muzykę\"
Upmusic1.png

A teraz kliknij \"Załaduj pliki z muzyką\"
Upmusic2.png

Teraz otwiera się okno, w którym można wybrać i załadować plik muzyczny.
Kiedy już to zrobisz, kliknij "Otwórz"Wenn sie das getan haben, klicken sie auf "Öffnen"
Upmusic3.png

Teraz plik zostanie załadowany.
Upmusic4.png

Jeśli plik został załadowany idź do \"Muzyka\" i sprawdź czy plik został dodany

Upmusic5.png

Więcej linków do TS3-Musicbot: