Funkcje TS3 MusicBot

 

TS3MusicBot - Wprowadzenie

Nawet jeśli aplikacja Teamspeak 3 faktycznie służy komunikacji pomiędzy użytkownikami, nie oznacza to, że jest to wszystko co potrafi serwer Teamspeak 3. Z odpowiednimi rozszerzeniami, z serwera Teamspeak 3 możne zrobić więcej niż tylko proste miejsce do komunikacji. A TS3MusicBot jest specjalnym rozszerzeniem. Ten Bot nie tylko pozwala na odtwarzanie muzyki albo strumienia radiowego, ale także otwiera drzwi do zupełnie nowego odbioru aplikacji Teamspeak 3.

TS3MusicBot - Sposób działania

Jak sugeruje nazwa TS3MusicBot, główną funkcją tego rozszerzenia jest wprowadzenie muzyki na własny serwer TeamSpeak 3. TS3MusicBot działa samodzielnie, jest oddzielony od serwera TeamSpeak 3 i jest także konfigurowany i sterowany poprzez własny interfejs WWW. Ponadto przy pomocy TS3MusicBot, użytkownikom na serwerach TeamSpeak 3 można pozwolić na komunikację poprzez komendy czatu, aby na przykład, odtworzyć film z YouTube albo odtworzyć ulubioną piosenkę z listy odtwarzania.
TS3MusicBot jest samodzielnym procesem, który funkcjonuje na własnym serwerze i nie obciąża serwera Teamspeak 3, nie obciąża jego zasobów i tym samym nie zakłóca przebiegu. Rozdzielenie tych dwóch procesów pozwala na oddzielne sterowanie i konfigurację, co skutkuje tym, że działający serwer TeamSpeak 3 nie musi być restartowany w przypadku kiedy będzie to wymagane od TS3MusicBot.
TS3MusicBot łączy się z serwerem TeamSpeak 3 tak jak normalny użytkownik. W tym celu, podczas pierwszej konfiguracji TS3MusicBot otrzymuje adres serwera TeamSpeak 3, hasło do serwera, jeśli zostało utworzone i nazwę kanału na który ma wejść. Dla funkcji sterowania za pośrednictwem czatu potrzebny jest dodatkowy Query-Login, który wcześniej musi być utworzony na serwerze Teamspeak 3. Jeśli TS3MusicBot uzyskał połączenie i wszedł na odpowiedni kanał, transmisja może się rozpocząć.


 

TS3MusicBot – Interfejs WWW

TS3MusicBot może odtwarzać muzykę z różnych źródeł, zarówno z załadowanych plików muzycznych, transmisji strumieni radiowych, z czatu, lub listy odtwarzania. Wygodny i kompleksowy interfejs WWW zapewnia wszystkie funkcje konfiguracji TS3MusicBots, z ładowaniem i usuwaniem plików muzycznych, tworzeniem folderów, list odtwarzania i zarządzaniem uprawnień dla użytkowników.


TS3MusicBot – Polecenia

Oprócz interfejsu WWW, TS3MusicBot może być również sterowany za pomocą poleceń na czacie, w zależności od tego, jakie uprawnienia nadano użytkownikowi. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak pobieranie listy odtwarzania lub listy załadowanych strumieni radiowych, możliwe jest także, że TS3MusicBot odtworzy, przekaże albo przeczyta na czacie link (na przykład z YouTube). Są także polecenia do kontroli TS3MusicBot, do regulacji głośności, do znalezienia strumieni radiowych lub odtwarzania wybranego utworu.
Więcej linków do TS3-Musicbot: