Utwórz folder Radio

 
Jeśli chcesz utworzyć folder Radio, kliknij Załaduj

Mbotmenüupload.png

Dann klicken sie auf \"Create radio folder\"
Createradiofolder1.png

Nun geben sie an, wie der Ordner heißen soll und klicken danach auf \"Create\"
Createradiofolder2.png

Wenn sie jetzt unter \"Radio\" nachschauen, wurde der Ordner erstellt

Createradiofolder3.png

Więcej linków do TS3-Musicbot: