System uprawnień użytkownika

 
W opcji Ustawienia -> Uprawnienia użytkownika, można ustawić uprawnienia użytkownika.

Permi1.png

W opcji Muzyka można skonfigurować ustawienia pozycji menu Muzyka, czy użytkownik może odtworzyć, usunąć, przenieść muzykę lub tworzyć listy odtwarzania
Permi2.png

Pod opcją Radio można skonfigurować ustawienia dla pozycji menu Radio. Można ustawić czy użytkownik będzie mógł włączać, kasować bądź przenosić Radia. Ponadto, możesz określić, czy użytkownik może otworzyć przeglądarkę Shoutcast, odtworzyć pliki z przeglądarki albo pobrać je na komputer.
Permi3.png

W opcji Listy odtwarzania można skonfigurować ustawienia pozycji menu Listy odtwarzania, czy użytkownik może odtwarzać, usunąć lub wyświetlić listę utworów.

Permi4.png

Pod opcją Załaduj można skonfigurować ustawienia pozycji menu „Załaduj“, czy użytkownik może przesyłać muzykę/radia, tworzyć foldery i korzystać z YouTube 2 MP3
Permi5.png

Pod opcją Odtwarzacz, można skonfigurować ustawienia Odtwarzacza, ustalić czy użytkownik będzie mógł odtwarzać/zatrzymywać/pauzować/powtarzać/odtwarzać kolejny lub poprzedni/odtwarzać losowo, zmieniać głośność, otwierać linki lub korzystać z Robovoice.
Permi6.png

W opcji Inne można ustawić uprawnienia pozycji menu Przełączanie kanałów.
Permi8.png

Teraz można zapisać wybrane ustawienia, albo można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pola.
Permi7.png

Więcej linków do TS3-Musicbot: